Млад огнеборец

173 деца от Габровска област са членове на младежките отряди "Млад огнеборец"

По инициатива на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" - МВР и Министерството на образованието и науката с цел популяризиране професията на пожарникарите, през 1999 г. в цялата страна започва изграждането на младежки клубове "Млад огнеборец". На територията на Габровска област днес те са 13 на брой - структурирани към училищата в четирите общини на областта, в които членуват 173 деца. Организацията и дейността на отрядите се осъществява под ръководството на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" - чрез обучаващ инспектор. В отрядите се приемат ученици на възраст от 12 до 16 години на доброволен принцип. Всеки клуб се състои най - малко от 10 деца. Обучението се извършва чрез теоретични и практически занятия. Общата теоретична подготовка се провежда под формата на лекции и семинари по тематика, разработена от ГДПБЗН и одобрена от МОМН.

Практическата подготовка и спортно-състезателната дейност имат за цел повишаване на общата физическа дееспособност на младежите и развиване на практическите им умения за ефективни и правилни действия при пожари, стихийни бедствия и аварии.

Обучението на младежите се извършва в извън учебно време в училищата или в базата на съответната РСПБЗН.
 
 
DSCF4716
 
DSCF4715