Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН-ГАБРОВО)

 
   На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
   ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ГАБРОВО
- пожарникар - старши пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност;
- водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност.
 
 
Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ”Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН-ГАБРОВО)
 
 

Международен конкурс „С очите си видях бедата”

 
     За осемнадесета поредна година се проведе областният етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”, организиран от РДПБЗН - Габрово.
     Конкурсът се провежда за първи път през 2002 година. От  2006 година прераства в Международен под егидата на Секретариата на Частичното споразумение за големите рискове към Съвета на Европа.
     В своите рисунки участниците изразяват придобитите си знания за оцеляване при различните бедствия. Те рисуват образите на пожарникари и спасители, които всеки ден се борят с „бедата”, помагат на пострадали и спасяват човешки живот.
     Участници в конкурса са деца и ученици на възраст от 7 до 18 г., разделени в три категории и в три възрастови групи – от 7 до 10 години, от 11 до 13 години и 14 – 18 години.
 
     Поради необходимостта от физическо дистанциране, свързано с КОВИД 19, наградените рисунки от областния етап на конкурса тази година не бяха изложени в ХГ “Христо Цокев” гр. Габрово.
     Неприсъствената форма на обучение доведе до участие на по-малък брой художници – основно от школи по изобразително изкуство.

Прочети още...

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ГДПБЗН - МВР (РДПБЗН - ГАБРОВО)

 
     Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово приема документи (част от тях се дават на място в РДПБЗН-Габрово) на кандидати по конкурс, обявен със заповед на министъра на вътрешните работи №8121К-8583/18.08.2020 г. за назначаване на държавна служба в РДПБЗН-Габрово при ГДПБЗН-МВР за 1 (една) вакантна изпълнителска длъжност „ИНСПЕКТОР ПО ЗН VІ – ІV степен (РХБЗ)“, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

Прочети още...

Предприети мерки във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на област Габрово

 
Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на област Габрово е извършено следното:
 
 
     1. Издадени са заповеди на Министъра на здравеопазването рег. № РД-01-117/08.03.2020 г. и рег. № РД-01-118/08.03.2020 г., с които нарежда:
- Въвежда се карантинен режим на работа в УМБАЛ „Д-р Георги Странски", Плевен и МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, Габрово. Това включва ограничаване достъпа на външни лица до сградите на лечебните заведения, преустановяване на детските и женските консултации, на приема и плановите операции, както и на свижданията.
- Въвежда се 14-дневна карантина в отделенията, в които са хоспитализирани и изолирани пациентите с потвърдени проби за COVID-19. Преустановяват се приемът в и изписването на пациенти от съответните отделения. Нарежда се засилен дезинфекционен режим.
- Лечебните заведения следва стриктно да спазват както мерките за превенция и контрол на инфекциите, съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, така и насоките на Световната здравна организация.
- Областните управители, кметовете на общини и органите на МВР оказват пълно съдействие като създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.
В областите Габрово и Плевен до второ нареждане:
- Преустановяват се учебните занятия и извънкласните занимания в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации;
- Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приемът и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения;
- Преустановяват се посещенията в детските ясли и детските градини;
- Преустановяват се всички масови мероприятия, вкл. спортни и културни (кина, театри, концертни зали, фитнес-зали и други, в които се събират много хора на закрито).

Прочети още...

Пожарната в Габрово с номинация в Националния конкурс “Пожарникар на годината - 2019“

 
     На тържествена церемония в столицата днес 07.02.2020год., в зала 6 на Национален дворец на културата бяха връчени наградите от 25-то издание на Националния конкурс „Пожарникар на годината 2019”.
  Съгласно регламента, титлата „Пожарникар на годината" се присъжда в четири раздела за държавни служители на ръководна, изпълнителска и младши изпълнителска длъжност, от които победители и подгласници, работещи в съответното направление на дейност.
     За поредна година служител от РДПБЗН - Габрово е отличен в заключителния етап на конкурса в Раздел „Б" – „Пожарникар на годината“ от направление „Пожарогасителна и спасителна дейност", победител за младши изпълнителска длъжност е младши експерт Цветан Първанов Косев от РСПБЗН - Габрово.
 
 
Пожарникар на годината - 2019
 
 
 

Прочети още...

Демонстрация на противопожарна и спасителна техника на 12.09.2019 г.

 
   Във връзка с професионалния празник 14 септември на служителите от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР и седмицата на пожарната безопасност на 12.09.2019 г. от 17:00 часа ще се проведе традиционната демонстрация на противопожарна и спасителна техника пред Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово на ул. "Антим I" № 1 в гр. Габрово. Каним гражданите на нашият град да посетят мероприятието.

Покана за брифинг на 11.09.2019 г.

 
   Във връзка с професионалния празник 14 септември на служителите от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР и седмицата на пожарната безопасност на 11.09.2019 г. от 11:00 часа ще се проведе брифинг в сградата на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово на ул. "Антим I" № 1 в гр. Габрово. Каним всички журналисти и представители на медии да посетят мероприятието.
 

Мероприятия на РДПБЗН - Габрово във връзка със Седмица на пожарната безопасност в Република България от 09.09. до 14.09.2019 г. и честването на Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН - МВР 14-ти септември

 
 

№ по ред

Дейности

Място

Дата, час, период

1

Организиране приемна в РСПБЗН – Габрово за граждани

РСПБЗН - Габрово

ул. „Антим І-ви” №1

тел. 066 800 160

http://pbzn-gabrovo.net

от 09:00 до 12:00 часа

всеки ден от 09.09.2019 до 13.09.2019 г.

2

Провеждане на ден на отворените врати в РСПБЗН – Габрово с демонстрации на възможностите за извършване на оперативни дейности и разясняване на мерките за пожарна безопасност.

РСПБЗН - Габрово

ул. „Антим І-ви” №1

тел. 066 800 160

http://pbzn-gabrovo.net/

от 13:00 до 19:00 часа

на 09.09., 10.09.,

11.09. и 12.09.2019 г.

3

Среща на служители от РДПБЗН и РСПБЗН - Габрово с групите за предучилищна подготовка в детските градини за популяризиране на пожарникарската професия.

ДГ „Мечо Пух“ гр. Габрово

ул. „Тракия” № 3

тел. 066 805 216

10:00 часа

09.09.2019 г. /понеделник/

4

Среща на служители от РДПБЗН и РСПБЗН - Габрово с групите за предучилищна подготовка в детските градини за популяризиране на пожарникарската професия

ДГ „Дъга” гр. Габрово

ул. „Варовник” № 5

тел. 066 803 079

Web-site: odzduga.com

10:00 часа

10.09.2019 г. /вторник/

5

Среща на служители от РДПБЗН и РСПБЗН - Габрово с групите за предучилищна подготовка в детските градини за популяризиране на пожарникарската професия

ДГ „Слънце” гр. Габрово

ул. ,,Ген. Гурко’’ №15

тел. 066 806 610

Web-site:

www.dgslynce-gabrovo.com

10:00 часа

11.09.2019 г. /сряда/

6

Среща на служители от РДПБЗН и РСПБЗН - Габрово с групите за предучилищна подготовка в детските градини за популяризиране на пожарникарската професия.

ДГ „Първи юни“ гр. Габрово

ул. ,,Мирни дни’’ №1

тел. 066 804 528

10:00 часа

12.09.2019 г. /четвъртък/

7

Демонстративно пожаротактическо занятие зад спортна зала „Орловец” – Габрово /площадка за разполагане на „цирк“/ с представяне на обновената техниката и демонстриране на нейните възможности.

гр. Габрово

ул. „Орловска” № 111

тел. 066 807 717

от 17:00 до 19:00 часа

12.09.2019 г. /четвъртък/

8

Отдаване на почит и поднасяне на цветя пред „Паметник на пожарникаря” в двора на РДПБЗН – Габрово.

РДПБЗН - Габрово

ул. „Антим І-ви” №1

тел. 066 800 160

http://pbzn-gabrovo.net/

12:00 часа

13.09.2019 г./петък/

9

Дни на отворени врати и организиране приемна в РСПБЗН гр.Севлиево и открит телефон за връзка с граждани -0675 / 3-31-35.

гр.Севлиево, ул.,,Верешчагин” № 4 – сградата на РСПБЗН

09,10,11 и 13.09.2019 г.

от 09:30ч. до 12:00ч.

10

Провеждане на демонстрации на видовете и възможностите на п.п.техника, съоръжения, оборудване и защитни средства, с които разполага РСПБЗН пред деца от ДГ и граждани.

гр.Севлиево, ул.,,Верешчагин” № 4 – площадката на РСПБЗН

12.09.2019 г.,

от 10:00 часа

11

Провеждане на брифинг в РСПБЗН гр.Севлиево с представители на местната власт и местните средства за масово осведомяване.

гр.Севлиево, ул.,,Верешчагин” № 4 – сградата на РСПБЗН

12.09.2019 г.,

от 11:15 часа

12

Приемна за граждани.

РСПБЗН - Трявна,

гр. Трявна ул. „П.Н.Райков“ №15

09.09.2019 г.

от 9:00ч. до 12:00ч.

13

Провеждане на пресконференции по актуални въпроси на пожарната безопасност в Община Трявна.

РСПБЗН - Трявна,

гр. Трявна ул. „П.Н.Райков“ №15

09.09.2019 г.

от 9:00ч до 12:00ч.

14

Среща с децата на ДГ „Калина“, за популяризиране на пожарникарската професия и запознаване с пожарната техника и въоръжение.

гр. Трявна

ул. „Възрожденска“ №14

10.09.2019 г.

от 10:00ч. до 11:00ч.

15

Среща с децата на ДГ „Светлина“, за популяризиране на пожарникарската професия и запознаване с пожарната техника и въоръжение.

гр. Трявна

ул. „Васил Априлов“ №1

11.09.2019 г.

от 10:00ч. до 11:00ч.

16

Среща с децата на ДГ „Осми март“, за популяризиране на пожарникарската професия и запознаване с пожарната техника .

гр. Плачковци

ул. „Бедек“ №16

12.09.2019 г.

от 10:00ч. до 11:00ч..

17

Организиране приемна в РСПБЗН – Дряново за граждани

РСПБЗН - Дряново

ул. „Рачо Стоянов” №15

тел. 067 67 20 22

от 08:30 до 09:30 часа

всеки ден от 09.09.2019 до 13.09.2019 г.

18

Провеждане на ден на отворените врати в РСПБЗН – Дряново с демонстрации на възможностите за извършване на оперативни дейности и разясняване на мерките за пожарна безопасност

РСПБЗН - Дряново

ул. „Рачо Стоянов” №15

тел. 067 67 20 22

От 09:30 до 12:00 часа

всеки ден от 09.09.2019 до 12.09.2019 г.