Препоръки за безопасност

Мерки за предотвратяване на инциденти с газови бутилки пропан-бутан

 
• Да се използват само стандартни бутилки, уреди, съоръжения и елементи в инсталацията;
•  Своевременно да се извършват изискващите се технически прегледи;
• Редуцир-вентилът на бутилката да е подходящ за работното налягане на уреда и да осигурява херметичност;
• Газови съоръжения и инсталации не се монтират в помещения с под, разположен по-ниско от нивото на околния терен;
• Разглобяемите съединения на газови съоръжения и инсталации се проверяват при работно налягане на газа с пенообразуващо вещество или с газсигнализатор, най-малко веднъж на 3 месеца;
• Не пълнете битовите газови бутилки на колонки за зареждане на МПС;
• Не поставяйте бутилката близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е стените на бутилката да се нагряват над 40оС). При нагряване, налягането на газта в бутилката се увеличава и е възможно експлозивно пръсване на бутилката.
• Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация. Тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението.
• Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение – една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна.
• Не оставяйте газови бутилки в банята, спалнята, мазето, тавана, на коридора и в стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. Когато продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори.
• Не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте.
• Не проверявайте никога за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък.
• Не пушете никога, когато сменяте бутилката.
• Не допускайте уредите, работещи на газ, да се използват от децата и не оставяйте сами децата в помещения с газови бутилки и уреди.
• В никакъв случай не предприемайте опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди и не преливайте газ от една в друга бутилка.
• Ако бутилката изпуска газ (специфичен мирис на чесън), веднага я изнесете навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация.
• Затваряйте вентила след изключване на газовия котлон